✔️Chào mọi người mình là Dương ghi hình...
✔️Youtube này của mình Chủ Yếu là Video về Minecraft mong các bạn ủng hộ.

🚩Email liên hệ: [email protected]

★ Cột mốc kênh:
- 100.000 subs : 13/8/2021