Bầu cử Mỹ 2024: Ông Biden và ông Trump chuẩn bị thế nào cho cuộc đối mặt đầu tiên? | VTC Now

35K views

VTC NOW

1 month ago

Bầu cử Mỹ 2024: Ông Biden và ông Trump chuẩn bị thế nào cho cuộc đối mặt đầu tiên? | VTC Now

Bầu cử Mỹ 2024: Ông Biden và ông Trump chuẩn bị thế nào cho cuộc đối mặt đầu tiên? | VTC Now