Bầu cử Tổng thống Mỹ 2024: Án chồng án, ông Trump làm gì để "tẩy trắng", lôi kéo cử tri? | VTC Now

68K views

VTC NOW

2 months ago

Bầu cử Tổng thống Mỹ 2024: Án chồng án, ông Trump làm gì để "tẩy trắng", lôi kéo cử tri? | VTC Now

Bầu cử Tổng thống Mỹ 2024: Án chồng án, ông Trump làm gì để "tẩy trắng", lôi kéo cử tri? | VTC Now