Bầu cử Tổng thống Mỹ 2024: Ông Trump “mắc kẹt” ở tòa án, cơ hội tái đắc cử cho ông Biden? | VTC Now

103K views

VTC NOW

1 month ago

Bầu cử Tổng thống Mỹ 2024: Ông Trump “mắc kẹt” ở tòa án, cơ hội tái đắc cử cho ông Biden? | VTC Now

Bầu cử Tổng thống Mỹ 2024: Ông Trump “mắc kẹt” ở tòa án, cơ hội tái đắc cử cho ông Biden? | VTC Now