Cuộc bầu cử giữa kỳ ở Mỹ ảnh hưởng đến cuộc chiến ở Ukraine thế nào

488K views

Vietmedia TV

1 day ago

Cuộc bầu cử giữa kỳ ở Mỹ ảnh hưởng đến cuộc chiến ở Ukraine thế nào

Cuộc bầu cử giữa kỳ ở Mỹ ảnh hưởng đến cuộc chiến ở Ukraine thế nào