Kế hoạch xóa nợ hàng trăm tỉ Mỹ kim cho sinh viên của ông Biden bị một thẩm phán bác bỏ

1.2K views

Vietmedia TV

2 months ago

Kế hoạch xóa nợ hàng trăm tỉ Mỹ kim cho sinh viên của ông Biden bị một thẩm phán bác bỏ

Kế hoạch xóa nợ hàng trăm tỉ Mỹ kim cho sinh viên của ông Biden bị một thẩm phán bác bỏ