Nga phát tín hiệu rút khỏi Kherson, Ukraine lo bị gài bẫy

53K views

Vietmedia TV

3 months ago

Nga phát tín hiệu rút khỏi Kherson, Ukraine lo bị gài bẫy

Nga phát tín hiệu rút khỏi Kherson, Ukraine lo bị gài bẫy