Nóng: Bị truy tố, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump phản ứng gì? | VTC Now

36K views

VTC NOW

1 year ago

Nóng: Bị truy tố, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump phản ứng gì? | VTC Now

Nóng: Bị truy tố, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump phản ứng gì? | VTC Now