Ông Biden gọi những người kêu gọi luận tội mình là trò hề

146K views

Vietmedia TV

1 day ago

Ông Biden gọi những người kêu gọi luận tội mình là trò hề

Ông Biden gọi những người kêu gọi luận tội mình là trò hề