Ông Biden gọi những người kêu gọi luận tội mình là trò hề

120K views

Vietmedia TV

2 days ago

Ông Biden gọi những người kêu gọi luận tội mình là trò hề

Ông Biden gọi những người kêu gọi luận tội mình là trò hề