Ông Donald Trump đả kích ứng viên Cộng hòa vừa giành chiến thắng ở Florida | Báo Người Lao Động

12K views

Báo Người Lao Động

1 year ago

Ông Donald Trump đả kích ứng viên Cộng hòa vừa giành chiến thắng ở Florida | Báo Người Lao Động

Ông Donald Trump đả kích ứng viên Cộng hòa vừa giành chiến thắng ở Florida | Báo Người Lao Động