Ông Trump bị kết tội hình sự: Kịch bản cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2024 sẽ như thế nào? | VTC Now

121K views

VTC NOW

1 month ago

Ông Trump bị kết tội hình sự: Kịch bản cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2024 sẽ như thế nào? | VTC Now

Ông Trump bị kết tội hình sự: Kịch bản cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2024 sẽ như thế nào? | VTC Now