Ông Trump leo thang công kích ông Ron DeSantis

2.1K views

Vietmedia TV

1 year ago

Ông Trump leo thang công kích ông Ron DeSantis

Ông Trump leo thang công kích ông Ron DeSantis