Ông Trump: Ông Biden đã “phản bội Israel và cộng đồng Do Thái”

3.2K views

Vietmedia TV

2 months ago

Ông Trump: Ông Biden đã “phản bội Israel và cộng đồng Do Thái”

Ông Trump: Ông Biden đã “phản bội Israel và cộng đồng Do Thái”