Ông Trump: Phương Tây gửi xe tăng cho Ukraine sẽ đẩy thế giới tới chiến tranh hạt nhân? | VTC Now

1.1M views

VTC NOW

1 month ago

Ông Trump: Phương Tây gửi xe tăng cho Ukraine sẽ đẩy thế giới tới chiến tranh hạt nhân? | VTC Now

Ông Trump: Phương Tây gửi xe tăng cho Ukraine sẽ đẩy thế giới tới chiến tranh hạt nhân? | VTC Now