Phản ứng của Ukraine và NATO sau khi Nga tuyên bố rút khỏi Kherson | TV24h

82K views

THVN

1 year ago

Phản ứng của Ukraine và NATO sau khi Nga tuyên bố rút khỏi Kherson | TV24h

Phản ứng của Ukraine và NATO sau khi Nga tuyên bố rút khỏi Kherson | TV24h