Phản ứng của Ukraine và NATO sau khi Nga tuyên bố rút khỏi Kherson | TV24h

82K views

TV24h

4 months ago

Phản ứng của Ukraine và NATO sau khi Nga tuyên bố rút khỏi Kherson | TV24h

Phản ứng của Ukraine và NATO sau khi Nga tuyên bố rút khỏi Kherson | TV24h