Pokémon: Indigo League 📺 | Opening Theme

240K views

The Official Pokémon YouTube channel

1 year ago

Pokémon: Indigo League 📺 | Opening Theme

Pokémon: Indigo League 📺 | Opening Theme