Sau khi Nga rút quân, Ukraine tuyên bố tái kiểm soát hàng loạt khu dân cư ở Kherson | TV24h

19K views

TV24h

4 months ago

Sau khi Nga rút quân, Ukraine tuyên bố tái kiểm soát hàng loạt khu dân cư ở Kherson | TV24h

Sau khi Nga rút quân, Ukraine tuyên bố tái kiểm soát hàng loạt khu dân cư ở Kherson | TV24h