Thời sự Quốc tế sáng 28/5. Bị Nga vô hiệu hóa, Ukraine bắn 19 pháo dẫn đường Mỹ mới trúng một quả

98K views

VNEWS - TRUYỀN HÌNH THÔNG TẤN

1 day ago

Thời sự Quốc tế sáng 28/5. Bị Nga vô hiệu hóa, Ukraine bắn 19 pháo dẫn đường Mỹ mới trúng một quả

Thời sự Quốc tế sáng 28/5. Bị Nga vô hiệu hóa, Ukraine bắn 19 pháo dẫn đường Mỹ mới trúng một quả