Toàn cảnh thế giới: 3.000 tấn đạn dược của Ukraine bị tên lửa Nga cho nổ tung kinh hoàng

296K views

TOÀN CẢNH 24H

6 months ago

Toàn cảnh thế giới: 3.000 tấn đạn dược của Ukraine bị tên lửa Nga cho nổ tung kinh hoàng

Toàn cảnh thế giới: 3.000 tấn đạn dược của Ukraine bị tên lửa Nga cho nổ tung kinh hoàng