Toàn Cảnh Thời Sự Quốc Tế Sáng 8/2 Nga Tấn Công khắp tiền tuyến Ukraine thừa nhận Bkhmut bị bao vây

266K views

TV24h

1 month ago

Toàn Cảnh Thời Sự Quốc Tế Sáng 8/2 Nga Tấn Công khắp tiền tuyến Ukraine thừa nhận Bkhmut bị bao vây

Toàn Cảnh Thời Sự Quốc Tế Sáng 8/2 Nga Tấn Công khắp tiền tuyến Ukraine thừa nhận Bkhmut bị bao vây