Trở thành cựu Tổng thống đầu tiên bị kết tội hình sự, ông Trump nói đây là "ngày buồn cho nước Mỹ"

206K views

VTC NOW

1 month ago

Trở thành cựu Tổng thống đầu tiên bị kết tội hình sự, ông Trump nói đây là "ngày buồn cho nước Mỹ"

Trở thành cựu Tổng thống đầu tiên bị kết tội hình sự, ông Trump nói đây là "ngày buồn cho nước Mỹ"