Twitter bỗng dưng “sập mạng” khi đối thủ của ông Trump tuyên bố tranh cử Tổng thống Mỹ | VTC Now

7.1K views

VTC NOW

10 months ago

Twitter bỗng dưng “sập mạng” khi đối thủ của ông Trump tuyên bố tranh cử Tổng thống Mỹ | VTC Now

Twitter bỗng dưng “sập mạng” khi đối thủ của ông Trump tuyên bố tranh cử Tổng thống Mỹ | VTC Now