Tỷ lệ ủng hộ cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng mạnh sau lệnh truy tố | VTC Now

50K views

VTC NOW

1 year ago

Tỷ lệ ủng hộ cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng mạnh sau lệnh truy tố | VTC Now

Tỷ lệ ủng hộ cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng mạnh sau lệnh truy tố | VTC Now